Latest Post
Loading...

Aqal ke Darbar Hasb-o-Jah Mein Kisi Na-Zaiba Kaneez Jaisa Dalal Dil Ki Daleel Na-Qis Zuban Chala Kar Dahal Gai HaiAqal ke Darbar Hasb-o-Jah Mein Kisi Na-Zaiba Kaneez Jaisa
Dalal Dil Ki Daleel Na-Qis Zuban Chala Kar Dahal Gai Hai
Razab Tabraiz

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer