Latest Post
Loading...

Dalta Da Pukhto Hagha Naama Bad-Nama Shawe Da, Ma Raza Khaiber Ta Da Dara Bad-Nama Shawe Da,


Dalta Da Pukhto Hagha Naama Bad-Nama Shawe Da,

Ma Raza Khaiber Ta Da Dara Bad-Nama Shawe Da,

Makhke Ba Aghyaar Che Paskhedal Khafa Kedal Warta,

Os Mi Hagha Qaam Ao Qabela Bad-Nama Shawe Da,

Dalta Ku Oseege No Sandare Da Maghrib Waya,

Dalta Da Pukhto Hagha Tapa Bad-Nama Shawe Da,

Har Zaai Mi Ranesi Ao Cherri Mi Da Latoon Pa Nom,

Dase Mi Qamees,Partog,Jaama Bad-Nama Shawe Da,

Nakha Da Pukhto Hagha Saadar Kho Mi Bailaley Wo,

Os Kho Mi Da Khor Ao Mor Burqa Bad-Nama Shawe Da,

Ma Che Ba Quran,Hadees Ao Fiqa Zda Kawal Pake,

Hagha Mor Da ilam Madrasa Bad-Nama Shawe Da,

Charta Che Qissey Da Muhabbat Ba Hamaisha Kede,

Os Da Pukhtano Hagha Hujra Bad-Nama Shawe Da,

Munga Pukhtano Ba Che Asbab Da Iftekhar Ganrral,

Os Mu Hagha Geera Ao Shamla Bad-Nama Shawe Da......!

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer