Latest Post
Loading...

Kaaba Jorra Ibrahim (R.A)Krra Zu Jorr Karre Yam ALLAH Waaya Sook Loi Sho Ochat Sho? Waaya Waaya Aay Mullah


Kaaba Jorra Ibrahim (R.A)Krra Zu Jorr Karre Yam ALLAH

Waaya Sook Loi Sho Ochat Sho? Waaya Waaya Aay Mullah

.

Fantastic Reply By Waqar Daad Khan Yousafzai

. 

(Der pa adab sara Ghani baba ta)

.

Kaaba kor d da ALLAH ..
AO ta banda ye da ALLAH.. 

Bandigaan der di war rawaan ao darrr la da ALLAH.
Waya waya os sok lwe sho sok ochat sho ghani khana...

 

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer