Latest Post
Loading...

Mujh Se Kehti Hai Dil Nahi Dongi Aur Suheeli Se Mera Zikar Karti Hai

 

Mujh Se Kehti Hai Dil Nahi Dongi

Aur Suheeli Se Mera Zikar Karti Hai


ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ ﺩﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﻭﻧﮕﯽ

ﺍﻭﺭ ﺳﮩﯿﻠﯽ ﺳﮯ ﻣﯿﺮﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ


0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer