Latest Post
Loading...

Suno Aey Mashriqi Larki Kabhi Maghrib Ko Na Takna


ﺳﻨﻮ ﺍﮮ ﻣﺸﺮﻗﯽﻟﮍﮐﯽ
ﮐﺒﮭﯽ ﻣﻐﺮﺏ ﮐﻮ ﻧﮧ ﺗﮑﻨﺎ
ﻧﮧ ﺑﻨﯿﺎﺩﻭﮞ ﮐﻮ ﭨﮭﮑﺮﺍﻧﺎ
ﻭﮨﺎﮞ ﮐﮯ ﮐﮭﻮﮐﮭﻠﮯ ﺭﺷﺘﮯ
ﺗﻘﺪﺱ ﭼﮭﯿﻦ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﻧﮕﺎﮨﻮﮞ ﮐﺎ ۔ ﭘﻨﺎﮨﻮﮞ ﮐﺎ
ﺳﻤﮯ ﮐﯽ ﭼﻠﺘﯽ ﺭﺍﮨﻮﮞ ﮐﺎ
ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐﮯ ﻟﺒﺎﺩﮮ ﻣﯿﮟ
ﺗﻤﺪﻥ ﮐﮯ ﺑﮑﮭﯿﮍﻭﮞ ﻣﯿﮟ
ﮨﻮﺱ ﮐﯽ ﺭﺍﺝ ﺩﺍﺭﯼ ﮨﮯ
ﻋﺠﺐ ﮨﯽ ﮐﮭﯿﻞ ﺟﺎﺭﯼ ﮨﮯ
ﺳﻨﻮ ﺍﮮ ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻟﮍﮐﯽ
ﻭﻓﺎ ﺗﯿﺮﺍ ﺣﺴﯿﮟ ﮔﮩﻨﺎ
ﺣﯿﺎ ﺗﯿﺮﯼ ﺣﻨﺎ ﺑﻨﺪﯼ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮍﮪ ﮐﺮ
ﺣﺴﯿﮟ ﺭﯾﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ
ﺳﻨﻮ ﺍﮮ ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻟﮍﮐﯽ

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer