Latest Post
Loading...

Da Ghatey Ghatey Ranrre Okhkey Da Sabaq Warkavi, Che Mi Afghan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama, Mung Ke Che Twaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama

Zu Ba Sartora Yama

Mung Ke Che Twaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Mung Ke Che Twaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Zama Bakhmal Gaidai Gaidai Zulfe Fairang Owestey,

Che Ajab Khan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Mung Ke Che Twaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Da Kandahaar Da Paighley Chigha Tar Khaibera Raghla,

Zamung Che Zwaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Mung Ke Che Twaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Na Mi Shaal Lond Sho Na Mi Sta Sharrai Lamda Oleeda,

Bya Che Baraan  Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Mung Ke Che Twaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

Da Ghatey Ghatey Ranrre Okhkey Da Sabaq Warkavi,

Che Mi Afghan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama,

 Mung Ke Che Twaan Razi Razi Zu Ba Sartora Yama..........!

 

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer