Latest Post
Loading...

Mor Warta Wy Che Da Ogdy Zulfi Wade Ka Zoya Zoiy Warta Wy Che Da Fassion Tola Dunya Khuwakhvi
Mor Warta Wy Che Da Ogdy Zulfi Wade Ka Zoya

Zoiy Warta Wy Che Da Fassion Tola Dunya Khuwakhvi


Mor Ye Tandi Yao Tak Warko Che Pa Dy Khu Jadam

Da Khor Reshty La Dy Sok Rashi Hagha Ta Khuwakhavi


0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer