Latest Post
Loading...

Miley ghi sheikh ko jannat hamein dozakh aata hoga Bus itni baat hai !! jis ke lia mahsher hoga


Miley ghi sheikh ko jannat hamein dozakh aata hoga
Bus itni baat hai !! jis ke lia mahsher hoga
Teri duniya mein sabar, shukr se hum ne basar kerli
Teri duniya se bhar ker teri dozakh mei kya hoga
Sakoon mustaqil, dil bey tamanna sheikh ki sohbat
Ye jann
at hei tu is jannat se dozakh kya boora kya hoga
Bharhosa kis qader hei tujeh ko
AKHTER us ki
Agar wo sheikh ka rehmat per nikla tu kya hoga ?
(Pandit Hari Chand Akhter)

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer